Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Забогатяха ли българ...
Забогатяха ли българите при управлението на ГЕРБ?

Забогатяха ли българите при управлението на ГЕРБ?Анализ на Ани Алашка


При управлението на ГЕРБ българите прогресивно забогатяват. Такъв извод може да се извлече от писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов във връзка с питане на народния представител от БСП Лало Кирилов.

Със сигурност, изнесените от министър Горанов данни не могат да бъдат оспорвани, но могат да бъдат анализирани.

Действително ли българите стават все по-богати? И, ако е така, защо не го усещат?

По данни на НСИ, през 2016 г. спрямо 2010 г. се увеличава делът в доходите на работната заплата, обезщетенията и помощите, както и регулярните трансфери от други домакинства (вж. Графика 1). Намалява делът на приходите от самостоятелна заетост и от собственост. Това е индиректен сигнал за намаляване на стопанската активност, за смазване на частната инициатива, за намалените възможности сами да сме отговорни за благосъстоянието си, без да чакаме подаяния от държавата или от близките ни зад граница.

Вярно е, че с 34,2% нараства паричният доход на домакинствата, но с по-голям процент растат изтеглените спестявания (35,2%) и заемите (43,6%). (вж. Таблица 1)

Пак  по данни на НСИ, през 2016 спрямо 2010 г. средностатистическият българин е купувал 33 хляба по-малко, по-малко картофи (-7.4 кг), прясно мляко (-6,2 л) и млечни произведения (-0,9 кг), ориз (-2,3 кг), брашно (-1,4 кг), захар и захарни изделия (-0,7 кг), риба и рибни продукти (-0,6 кг), месни продукти (-0,6 кг), зеленчуци (-0,2 кг). За сметка на това, се увеличава консумацията на безалкохолни (4,1 л) и алкохолни напитки (5,9 л), и на цигари (35 бр.). Слабо се повишава консумацията на месо (0,2 кг), плодове (1,1 кг) и яйца (15,3 бр.). (вж. Таблица 2) 

 

Таблица 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Изм., 2016/2010

Паричен доход

9 023

9 251

10 244

11 420

11 666

11 883

12 112

34,2%

Изтеглени спестявания

310

277

365

365

350

353

419

35,2%

Заеми и кредити

94

101

142

300

147

113

135

43,6%

Общ доход

9 427

9 629

10 751

12 085

12 163

12 349

12 666

34,4%

 

Таблица 2

 

2010

2016

Изменение

 
 

Мярка

Коли-чество

средна цена (лв.)

Коли-чество

средна цена (лв.)

Коли-чество

средна цена (лв.)

 
 

Хляб

бр.

118,1

1,1

85,0

1,3

-33,1

0,13

 

Картофи

кг

58,1

0,8

50,7

0,9

-7,4

0,10

 

Мляко прясно

л

48,0

1,2

41,8

1,4

-6,2

0,19

 

Ориз

кг

16,3

2,4

14,0

2,4

-2,3

0,01

 

Брашно

кг

23,7

0,8

22,3

1,0

-1,4

0,21

 

Сушени бобови и семена

кг

5,0

3,7

4,1

5,2

-0,9

1,45

 

Млечни произведения

кг

19,8

6,2

18,8

6,4

-0,9

0,24

 

Захар и захарни изделия

кг

9,5

6,9

8,9

8,1

-0,7

1,24

 

Риба и рибни продукти

кг

4,3

6,9

3,6

9,1

-0,6

2,26

 

Обработено месо и колбаси

кг

7,0

8,0

6,4

8,9

-0,6

0,89

 

Пресни и замразени зеленчуци

кг

14,3

3,1

14,1

3,5

-0,2

0,40

 

Хлебни и тестени изделия

кг

8,4

4,2

8,5

4,9

0,1

0,70

 

Месо

кг

9,6

5,7

9,8

6,3

0,2

0,61

 

Кафе, чай, какао

кг

1,2

14,2

1,4

16,5

0,2

2,35

 

Сушени плодове и ядки

кг

0,9

6,9

1,1

10,4

0,3

3,46

 

Консервирани зеленчуци

кг

1,5

2,4

1,8

2,7

0,4

0,30

 

Пресни плодове

кг

7,3

1,8

8,4

2,2

1,1

0,34

 

Консервирани плодове

кг

2,7

3,1

3,9

3,5

1,2

0,38

 

Безалкохолни напитки

л

62,7

0,6

66,8

0,7

4,1

0,13

 

Алкохолни напитки

л

11,6

6,6

17,5

7,7

5,9

1,04

 

Яйца

бр.

238,4

0,2

253,7

0,2

15,3

0,00

 

Цигари

бр.

1462,0

0,2

1497,0

0,2

35,0

0,04

 

 


58665