Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / Започва ли роене на ...
Започва ли роене на скандали за „Чистота-Искър“? Йорданка Фандъкова пази цял доклад за злоупотреби в дружеството

Започва ли роене на скандали за „Чистота-Искър“? Йорданка Фандъкова пази цял доклад за злоупотреби в дружествотоОбщински съветници от „Демократична България“ обявиха, че са сезирали прокуратурата за фрапираща сделка, в която са забъркани куп други общински съветници и имот на „Чистота Искър“. Сделката обаче е отдавна известна. Тя е описана като един от фрапантните случаи на злоупотреба в доклад за „Чистота-Искър“ изготвен от специална комисия по искане на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Докладът е получено още в началото на 2019 г. и потулен в някое чекмедже вместо да стигне до прокуратурата.

В доклада, с който Фрог Нюз разполага, се съдържат фрапиращи констатации за „Чистота-Искър“ свързани с финансови злоупотреби, конфликт на интереси,  манипулиране на документи и куп други неща. Защо Фандъква не е изпратила доклада до прокуратурата, защо чак сега някой се сеща да вади по „лъжичка на час“ не е ясно.  

В крайна сметка да не се окаже, че боричканията между общинските съветници ще оставят столичния кмет непокътнат, вместо да понесе своята отговорност за бездействието си и според някои юристи дори укриването на информация за престъпления.

Проблеми в общинското дружество „Чистота - Искър“ са много. Генерално докладът завършва със следните изводи: 

·                    Некомпетентно ръководство и счетоводство

·                    Злоупотреба с власт от страна на управителя на дружеството

·                    Конфликт на интереси

·                    Назначения с родствени връзки на ръководни длъжности

·                    Неефективен контрол от одитор и контрольор

·                    Съставяне документи с невярно съдържание

·                    Манипулирано счетоводство

·                    Възлагане поръчки на подизпълнители, без правно основание, без конкурс и с фалшиви договори за наем

·                    Закупуване СМЦ без конкурс и разрешение от СОС

·                    Неспазване ЗОП, ЗУТ, закон за счетоводството и др. вътрешно ведомствени нормативни документи

·      Сключвани неправомерни граждански договори

·                    Изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на приближен кръг служители.

·                    Назначаване „мъртви души“ на трудови договори.

·                    Незаконосъобразно източване на финансови средства с цел облагодетелстване

·                    Въвеждане в заблуда СО и СОС 

В изготвянето на доклада са участвали експерти от отдела „Вътрешен контрол“, както и външен експерт. Това означава, че документацията и събраната информация е достоверна и налична в администрацията.

Въпреки, че за този доклад се говори не за първи път, а по време на предизборната кампания за кмет на София Мая Манолова предостави копия от него на журналистите, до сега цари пълно мълчание. До вчера, когато няколко общински съветници обавиха, че са разкрили мръсна сделка. 

Между 2015 и 2017 г. Столичният общински съвет (СОС) одобрява първо продажбата на общински имот за малко над 2 млн. лв., а след това гласува за обратното изкупуване на същия имот, но вече срещу три пъти по-голяма сума - 6,3 млн. лв. Разликата е за наша сметка  и отива в нечии чужди джобове. Скандалната сделка е стигнала до прокуратурата след сигнал на сините общинари от ДБ Методи Лалов, Яна Тодоранова, Владислав Панев и Иво Божков. 

Относно фрапиращо неизгодната имотна сделка, за който от "Демократична България" съобщиха, че е сезирана прокуратурата в този доклад пише следното: 

„През м.септември 2017 г. „Чистота Искър“ ЕООД придобива имот на стойност  6 370 580.79 лв. без ДДС. Една година по-късно със заповед на управителя /подписана постфактум по време на проверката/ и без решение на собственика – Столична община, се обособява инвестиционен имот с площ  17 169 кв.м. Сключва се договор с независим оценител за определяне на пазарна стойност на недвижимия имот. Като цел и предназначение на оценката е записано: „Определяне пазарната стойност на имотите,предмет на оценката с цел продажба“, което поставя под съмнение необходимостта на дружеството от този имот. 

Въз основа на определената пазарна стойност на имота е осчетоводен приход за дружеството в размер на 1 067 209,02 лв. Във финансовия отчет към 30.06.2018 г. „Чистота Искър“ ЕООД отчита загуба в размер на 820 хил. лв., което води до намаление на брутното трудово възнаграждение на управителя и контрольора. С трансформирането на база тази оценка ДМА /земя и сгради/ в Инвестиционен имот към 30.09.2018 г. и изкуственото завишаване на приходите, дружеството реализира минимална печалба от 6 хил. лв., която съгласно реда за образуване на брутните възнаграждения на изпълнителните и контролни органи /Приложение № 6/ увеличава с две брутни работни заплати възнаграждението на управителя и с една БРЗ това на контрольора, в сравнение с предходното тримесечие. 

Доказателство за това, че обособяването на инвестиционния имот е било единствено с цел постигане на положителен финансов резултат  за дружеството и оттам по - голямо възнаграждение на управителя и контрольора, е че по време на проверката дружеството се отказа от „инвестиционните“ си намерения и намали приходната част с 1 067 209.02 лв. На фирмата, извършила оценката на имота е заплатена сумата от 2 500 лв. Същата е представила две различни оценки на едни и същи дълготрайни материални активи – едната е предоставена на банката, отпускаща заем за закупуване на имота, а другата е използвана за счетоводни цели.“  

Към документът са приложени документите и всички необходими доказателства, които би следвало прокуратурата да е получила в сигнала. Защо не е получила целият доклад? Фандъкова ще отговори ли на този въпрос? А столичния общински съвет ще я попита ли? 

Припомняме, че Фрог Нюз публикува подробна информация за друг потулен по същия начин доклад свързан с Район Младост.  Може да видите публикациите ни ТУКТУК и ТУК

До момента по изнесената информация, нито прокуратурата, нито някой от столична община е реагирал. Новите общински съветници сякаш сега се пробуждат и започват да вадят казус по казус, вместо да поискат всички налични доклади, да ги прочетат и да ги предоставят на прокуратурата, както се очаква от тях. Документите и докладите са налични, ако не в деловодството на Столична община, то със сигурност в някое чекмедже на Йорданка Фандъкова.

 

Източник: https://frognews.bg

 

ВИЖТЕ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ПО ТЕМАТА:

Мая Манолова: Гражданският контрол е най-мощното средство за пресичане на корупцията в София

За Фандъкова, думите, делата и промяната

Една фирма ще ремонтира Борисовата градина за 12 млн. лева

Отново ремонт на ремонта! >> Седем месеца след ремонта за 22 млн. лева резултатите са видими...

Честните политици и неблагодарните българи

Управлението е хаос, с безумно раздута и некомпетентна администрация

Нужно ли е да се вдигат данъците в София

Столичани със стари коли ще плащат по-висок данък с около 10 лв.

Фандъкова: Никога не съм казвала, че няма да увеличавам данъци

 

 

 


124781