Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / „ДНЕС“ се бори за от...
„ДНЕС“ се бори за отмяна на лятното часово време

„ДНЕС“ се бори за отмяна на лятното часово времеНа 02.03.2017 г. "ДНЕС" внесе второ официално писмо в Министерския съвет, с молба искането ни за отмяна лятното часово време да бъде разгледано и да получим съответния отговор.

На 23 февруари 2016 г. Движение „ДНЕС“ внесе в деловодството на МС официално (изх. N 0012/22.02.2016 г.) искане за отмяна на ПМС №94/13.03.1997 г., въвеждащо лятното часово време. Въпреки това, до този момент не са предприети никакви мерки от страна на отговорните институции.

В писмото на "ДНЕС" от миналата година се подчертава, че липсата на европейско изискване за въвеждане на лятно и зимно часово време дава възможност поставеният проблем да бъде решен лесно и безпроблемно, с решение на сега действащото правителство. Десетки научни изследвания по темата показват, че икономическият ефект от смяната на часовото време е съмнителен и/или незначителен, докато в същото време вредите за хората и за икономиката са многобройни и практически неоценими.

Уточняваме, че единственото изискване на европейско ниво е свързано с това кога да се прави смяната, а не дали да се прави. Освен това, в самия ЕС вече тече подобона дискусия.

Движение "ДНЕС" вече повече от година се бори за тази кауза и нашите експерти са убедени, че политиците ще се вслушат в разумните аргументи срещу смяната на часовото време.

___________________________________________

ДО

ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Искане за отмяна на ПМС №94/13.03.1997 г., въвеждащо лятното часово време

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

На 23 февруари 2016 г. Движение „ДНЕС“ внесе в деловодството на Министерския съвет официално искане (изх. N 0012/22.02.2016) за отмяна на ПМС №94/13.03.1997 г., въвеждащо лятното часово време.

Въпреки изискването на чл. 2, ал.4 от Закона за администрацията и чл. 118 от Административно-процесуалния кодекс, до настоящия момент Администрацията на Министерския съвет не е отговорила на писмото.

В тази връзка, се обръщаме към Вас с молба искането ни за отмяна на ПМС№94/1997 г. да бъде разгледано и да получим съответния отговор.

Наясно сме, че на фона на множеството проблеми в държавата този за часовото време изглежда маргинален, но Ви уверяваме, че той има своето социално значение и се ползва с широк обществен отзвук. Убедени сме, че отмяната на порочната практика за въртене на стрелките два пъти годишно ще срещне одобрението на преобладаващата част от обществото.

В писмото ни от 23.02.2916 г. подробно сме аргументирали искането си, но бихме искали да Ви обърнем внимание върху факта, че смяната на времето НЕ Е европейско изискване и решението е от компетенцията на съответните национални правителства. В самия ЕС от години тече дискусия по този въпрос, като последно на 29 октомври 2015 г. в Европейския парламент се проведе дебат по темата, при който всички парламентарни групи се обединиха около мнението, че смяната на времето е неадекватна за съвремието ни мярка, която трябва да бъде премахната. Десетки научни изследвания по темата показват, че икономическият ефект от смяната на часовото време е съмнителен и/или незначителен, докато в същото време вредите за хората и за икономиката са многобройни и практически неоценими. 

В допълнение, напомняме, че през 2017 г. смяната на зимното с лятно часово време ще съвпадне с датата на провеждане на парламентарните избори, което би могло да създаде допълнителни затруднения за нормалното протичане на гласуването.

Като се надяваме на своевременен отговор, оставам

С уважение,

...............................

Административен секретар на Движение „ДНЕС“

 
23023