Гражданско Движение ''ДНЕС''

Актуално

Начало / Актуално - Твоите права / Да подадете или да н...
Да подадете или да не подадете възражение срещу заповед за изпълнение

Да подадете или да не подадете възражение срещу заповед за изпълнениеПолучили сте документ от съда, озаглавен „Заповед за изпълнение“. Служителка на съда Ви е казала, че имате право да подадете възражение в четиринадесет дневен срок от получаване на заповедта за изпълнение и вероятно сте получили и формуляр на възражението.

Чудите се за какво става въпрос и какво да предприемете?

Първото нещо, което трябва да знаете е, че не сте осъден.

Защо и как се е стигнало до издаването на този документ?

Заповедта за изпълнение е издадена въз основа н едностранно заявление от кредитора, който твърди, че Вие му дължите определена парична сума на някакво основание. Съдът не проверява дали наистина това е така. Само въз основа на заявлението, ако то е изрядно от външна страна, издава искания документ и разпорежда документът да Ви бъде връчен, за да можете да вземете отношение във връзка с претендирания дълг.

Когато получите заповед за изпълнение, имате две възможности: да подадете възражение или да не подадете възражение.

Ако подадете възражение, което се адресира до съда, издал заповедта за изпълнение, съдът информира кредитора, че сте оспорили дълга и предоставя на кредитора едномесечен срок, в който, ако желае да предяви иск, за да докаже съществуването на вземането си. Този едномесечен срок започва да тече от момента, в който кредиторът получи от съда съобщението относно възможността да предяви иск срещу длъжника.

Ако кредиторът упражни правото си да предяви иск срещу Вас, ще получите искова молба, заедно с приложени към нея доказателства и ще имате възможност в едномесечен срок от получаването на исковата молба да подадете отговор на същата, в която да направите възраженията си относно претендираните вземания. Делото ще приключи с решение, с което ще се установи дали претендираната сума се дължи или не.

Другият вариант е да не подавате възражение. В този случай, след като изтече срокът за подаване на възражение и такова не постъпи, съдът издава изпълнителен лист, въз основа, на който кредиторът може да образува изпълнително дело и да пристъпи към принудително събиране на дълга.

В срока за доброволно изпълнение можете, още да изплатите дълга, за да избегнете утежняването на дълга с допълнителни такси и разходи по изпълнителното дело, ако считате, че дължите сумата. Можете да се опитате и да се договорите с кредитора да изплатите дълга на разсрочено плащане, ако не оспорвате дълга, но нямате възможност да изплатите целия наведнъж и искате да избегнете принудителното изпълнение.

 

Трудността във връзка с вземането на решение дали да подадете възражение или не, обаче в повечето случаи идва оттам, че при получаване на заповедта за изпълнение, не знаете как да реагирате, понеже не можете да си дадете ясна представа какъв би бил най-вероятния изход от спора. Още на този етап е желателно да се направи преценка, доколкото това е възможно, за крайния резултат, за да се прецени дали има смисъл от оспорване на дълга или не. В някой случай е много трудно да се направи подобна преценка, тъй като не се знае с какви доказателства разполага насрещната страна, но в повечето пъти, при запознаване с документите, юрист, специализирал в конкретната област може да направи адекватно предположение за възможния развой на събитията и да даде правилен съвет дали имате интерес от оспорване на дълга чрез подаване на възражение или не.

Ако Вие се намирате в подобна ситуация, получили сте заповед за изпълнение и не знаете дали да подадете възражение или не, можете да изпратите заповедта за изпълнение снимана или сканирана чрез приложената по-долу форма за контакт, за да Ви дадем отговор от кантората дали в случая имате интерес от оспорването на дълга.

Даването на становище в тази връзка съставлява правна консултация, която услуга е платена и цената, на която е 50 лева.

При потвърждения от Ваша страна, ще Ви изпратим банкова сметка, по която да платите таксата.

Ако  е във Ваш интерес подаването на възражения срещу заповедта за изпълнение и Вие желаете това, в цената на услугата се включва подготовка на възражението срещу заповедта за изпълнение и входирането му в съда, без за това да имате личен ангажимент.

 

Изпращане на документи

В случай, че снимате документите с телефон, може да ги изпратите снимките директно от телефона си на имейл adwirina@gmail.com

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Описание на вашия казус

Прикачени файлове (напр. сканирани документи)

 
 

Източник: Кантора Константинова