Гражданско Движение ''ДНЕС''

Водещи новини

Начало / Актуално - Водещи новини / ГРАЖДАНСКИЯТ БОРД ЗА...
ГРАЖДАНСКИЯТ БОРД ЗА СВОБОДНИ И ПРОЗРАЧНИ ИЗБОРИ КЪМ СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА „ДНЕС“ ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТАТА МУ

ГРАЖДАНСКИЯТ БОРД ЗА СВОБОДНИ И ПРОЗРАЧНИ ИЗБОРИ КЪМ СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА „ДНЕС“ ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТАТА МУПредседателят на ГД „ДНЕС - Общество срещу произвола“ г-жа Галина Николова взе участие в първото заседание на Гражданския борд към служебното правителство. Едно от предложенията за промяна на правилника за работата на борда, които „ДНЕС“ предложи, бе относно това, организациите-членове да предоставят информация и да правят предложения и дават препоръки към институциите за възникналите по време на предизборната кампания казуси или нееднакво прилаганите в различните места на страната разпоредби на изборното законодателство, което затруднява избирателите. Също така организациите-членове на борда да имат правото да получат отговор за направените препоръки или предложения от представител на съответната публична институция на следващото заседание.

 

Към това Галя Николов добави и предложението на „ДНЕС“, в особено важни случаи, Гражданският борд да може да изисква становище на съответната публична институция, което да бъде депозирано и в писмен вид. Бордът към служебното правителство , който се състои от представители на над 30 организации, прие и друго предложение от движението, а именно при установяване на неясноти в прилагането на Изборния кодекс и другите нормативни актове в хода на предизборната кампания, бордът да има правото да се обръща към Централната избирателна комисия с искане за тълкуване на възникналия казус, с цел да бъде уеднаквена практиката по прилагането на съответната разпоредба.

 

В заключение г-жа Галина Николова предложи най-късно две седмици след провеждането на изборите, Гражданският борд да обсъди и приеме  паметна бележка-меморандум, в койято да са отразени всички по-важни препоръки и предложения, направени от него, както и евентуалните действия, предприети от публичните институции по тях, а самият меморандум да бъде публикуван на интернет сайта на правителството.

 

Всички предложения на гражданско движение „ДНЕС“ бяха единодушно приети от членовете на борда. Следващото заседание на Гражданския борд и участието на „ДНЕС“ в него ще се състои в понеделник, 1 септември.


3774