20.10.2021

Избори 2021

„Има очакване за интензифициране на натиска по границата. Всичко необходимо като организация е направено, включително и включване...