05.12.2021

Новини

По повод т.нар. скандали в Държавната консолидационна компания (ДКК) е наложително да имаме предвид следното аксиоматично положение....