29.11.2021

Боян Магдалинчев

Председателят на Съдийската колегия на ВСС Георги Чолаков е разпоредил да се събере допълнителна информация във връзка...